Savivaldybėse dirbančių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių(TBK) sąrašas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius - kas tai?

 TBK specialistas -  valstybės tarnautojas, kurio tikslas - užtikrinti savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti tėvystės įgūdžius ir didinti šeimos savarankiškumą, gerinti vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių aplinkos veiksnių, mažinti nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką.

Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

 Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba?

 • socialinės rizikos šeimoms;
 • socialinę atskirtį patiriančioms šeimos (skurdas, negalia, psichikos ligos);
 • šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys);
 • šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, tarp jų - vaikus su elgesio, emocijų ir kitais raidos sutrikimais.

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai:

 • vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės;
 • vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių (sektorių) specialistų pagalbos;
 • vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
 • galimai yra pažeistos vaiko teisės (į mokslą, sveikatą, maistą, pastogę);
 • vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
 • vaikui ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytas neįgalumas.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

 • gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
 • su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
 • gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
 • priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis.
 • gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (TBK)  pareigas einantis valstybės tarnautojas  vykdo šias funkcijas:
1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas (toliau - Teikėjas) prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
6. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7. organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
8. atlieka Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

 Savivaldybėse dirbančių TBK sąrašas PDF formatu

Savivaldybėse dirbančių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių (TBK) sąrašas

Nr.

Savivaldybė

Specialistas

Kontaktai

Adresas

1.

Akmenės rajono savivaldybė

Andromeda Makselienė

Tel. (8 425) 59761

Mob. 8 615 42686
El. andromeda.makseliene@akmene.lt 

L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė

2.

Alytaus miesto savivaldybė

Rima Mockevičienė

Tel. (8 672) 38213

El. rima.mockeviciene@alytus.lt

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

3.

Alytaus rajono savivaldybė

Gabrielė Brazauskienė

Tel. (8 315) 69 016

El.   gabriele.brazauskiene@arsa.lt

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus

4.

Anykščių rajono savivaldybė

 

Vida Dičiūnaitė

Tel.  (8 381) 58081

 Mob. 8 687 95781

El. vida.diciunaite@anyksciai.lt

J.Biliūno g. 23,

 LT-29111 Anykščiai

5.

Birštono savivaldybė

Jolita Simonaitytė

Mob.. 8 319 62 016

El. jolita.simonaityte@birstonas.lt

Jaunimo g. 2,

 LT -59206, Birštonas

6.

Biržų rajono savivaldybė

-

-

Vytauto g. 38,              LT-41143, Biržai.

7.

Druskininkų savivaldybė

Nijolė Bazienė

Mob. 8 313 53975

El. nijole.baziene@druskininkai.lt

Vilniaus al. 18,

LT66119.  Druskininkai

8.

Elektrėnų savivaldybė

Vilma Komisarenkienė

Tel. 8 655 01726

EL. vilma.komisarenkiene@elektrenai.lt

Rungos g. 5, LT26110  Elektrėnai

9.

Ignalinos rajono savivaldybė

Viktorija Dindienė

viktorija.dindiene@ignalina.lt 

5 20 45

LAISVĖS A. 70, LT-30122 IGNALINA

10.

Jonavos rajono savivaldybė

Rima Danylienė

Tel. (8 349) 50099

El. rima.danyliene@jonava.lt

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

11.

Joniškio rajono savivaldybė

Eglė Damalakaitė

Tel. (8 426) 69159

El. egle.damalakaite@joniskis.lt

Livonijos g. 4, 84124 Joniškis

12.

Jurbarko rajono savivaldybė

 

Zita Tytmonienė.

Tel. (8 447) 70193

 Mob. 8 652 93885

El.  zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

Dariaus ir Girėno g. 96, LT - 74187, Jurbarkas

13.

Kaišiadorių rajono savivaldybė

ŠIUO METU PASKELBTAS KONKURSAS

-

Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys

14.

Kalvarijos savivaldybė

Rūta Kučinskienė

Tel. (8 343) 34105

El. ruta.kucinskiene@kalvarija.lt

Laisvės g. 2, LT - 69214 Kalvarija

15.

Kauno miesto savivaldybė

Sigita Šimkienė

Mob. (8 37) 42 45 37

El. sigita.simkiene@kaunas.lt

Laisvės al. 96,

LT-44251 Kaunas

16.

Kauno rajono savivaldybė

 

Edita Ablačinskienė

Tel. (8 37) 75 28 09

Mob. 8 686 46 055

El.  edita.ablacinskiene@krs.lt

Savanorių pr. 371,

LT-49500 Kaunas

17.

Kazlų Rūdos savivaldybė

Loreta Urbštienė

Tel. (8 343) 68 630

El. loreta.urbstiene@kazluruda.lt

Atgimimo g. 12, 
LT-69443 Kazlų Rūda 

18.

Kėdainių rajono savivaldybė

Samantė Mituzaitė

Tel. (8 347) 695 26

El. samante.mituzaite@kedainiai.lt

J. Basanavičiaus g. 36, LT - 57288 Kėdainiai

19.

Kelmės rajono savivaldybė

Virginija Čerkauskienė,

Mob. 8 612 51866

El. virginija.cerkauskiene@kelme.lt

Vytauto Didžiojo g. 58, LT - 86143 Kelmė

20.

Klaipėdos miesto savivaldybė

 

Edita Kučinskienė

Tel. 39 61 59

Mob.  8 694 82 903

El.  edita.kucinskiene@klaipeda.lt

Liepų g. 11, LT - 91502, Klaipėda

21.

Klaipėdos rajono savivaldybė

ŠIUO METU PASKELBTAS KONKURSAS

-

Klaipėdos g. 2

LT-96130, Gargždai

22.

Kretingos rajono savivaldybė

 

Lina Bruzdeilynienė

Tel. (8 445) 721 42

Mob. +370 694 26862

El. lina.bruzdeilyniene@kretinga.lt

Savanorių g. 29A,

LT-97111 Kretinga

23.

Kupiškio rajono savivaldybė

Julius Panka

Tel. (8 694) 832 72

 El.  julius.panka@kupiskis.lt

Vytauto g. 2,

 LT-40115, Kupiškis

24.

Lazdijų rajono savivaldybė

 

Laima Stankevičienė

Tel. (8 318) 516 33
Mob.  8 68783230

El. laima.stankeviciene@lazdijai.lt

Vilniaus g. 1,

LT - 67106 Lazdijai

 

25.

Marijampolės savivaldybė

Inga Balandinaitė

Tel. (8 343) 90 068

El. inga.balandinaite@marijampole.lt

J.Basanavičiaus a. 1,

LT -68307 Marijampolė

26.

Mažeikių rajono savivaldybė

Rasa Dargvainienė

Tel. (8 443)  95 329
El.  rasa.dargvainiene@mazeikiai.lt 

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

27.

Molėtų rajono savivaldybė

Rasa Karūžaitė

Tel. (8 383) 54793

El. rasa.karuzaite@moletai.lt

Vilniaus g. 44,

LT-33140 Molėtai

28.

Neringos savivaldybė

Medūnė Marija Šveikauskienė

Tel. (8 469) 591 92

El. medune.sveikauskiene@neringa.lt

Taikos g. 2, LT-93123, Neringa

29.

Pagėgių savivaldybė

Laima Lukošienė

Tel. (8 441) 574 82 El. l.lukosiene@pagegiai.lt

Vilniaus g. 9, LT -99288 Pagėgiai

30.

Pakruojo rajono savivaldybė

Monika Ilgavičiūtė

8 421 61490]

monika.ilgaviciute@pakruojis.lt

Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis

31.

Palangos miesto savivaldybė

ŠIUO METU PASKELBTAS KONKURSAS

-

Vytauto g. 112,

 LT- 00153 Palanga

32.

Panevėžio miesto savivaldybė

 

Alvyda Trybė

 

Tel. (8 45) 501 370

Mob. 8 672 66354

El.  alvyda.trybe@panevezys.lt

Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

33.

Panevėžio rajono savivaldybė

 

Donata Jesiūnienė

Tel. (8 45) 582939

 Mob. +370 687 39687

El.  Donata.Jesiuniene@panrs.lt

Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys

34.

Pasvalio rajono savivaldybė

 

Asta Dagienė

Tel. (8 451) 54 083

Mob.  8 687 97 123

El. a.dagiene@pasvalys.lt

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

35.

Plungės rajono savivaldybė

ŠIUO METU PASKELBTAS KONKURSAS

-

Vytauto g. 12,

LT-90123, Plungė

36.

Prienų rajono savivaldybė

 

Jovita Katkauskaitė

Tel. (8 319) 61 185

Mob. 8 699 756 73

El.  jovita.katkauskaite@prienai.lt

Laisvės aikštė 12,

LT-59126     Prienai

37.

Radviliškio rajono savivaldybė

 

Lena Skriptienė

Tel. (8 422) 69 054
El.  lena.skriptiene@radviliskis.lt

Aušros a. 10,

 LT - 82196  Radviliškis

38.

Raseinių rajono savivaldybė

Modesta Čėsnienė

(eina pareigas laikinai)

Tel. (8 428) 79 583

Mob. 8 686 01072

El. modesta.cesniene@raseiniai.lt

V.Kudirkos g. 5,

 LT - 60150    Raseiniai

39.

Rietavo savivaldybė

Dainora Batavičienė

Mob. 8 613  86 789

El.  dainora.bataviciene@rietavas.lt

Laisvės a. 3, LT - 90311 Rietavas 

40.

Rokiškio rajono savivaldybė

Rimvydas Narkevičius

Tel. 8-687 49379

El.  r.narkevicius@post.rokiskis.lt

Respublikos g. 94,

LT-42136, Rokiškis

41.

Skuodo rajono savivaldybė

Renata Kilijonienė

Tel.  (8 440) 455 75

El. renata.kilijoniene@skuodas.lt

Vilniaus g. 13,

LT-98112 Skuodas

42.

Šakių rajono savivaldybė

Aušra Pavydienė

Tel. 8 (345) 607 64

El. ausra.pavydiene@sakiai.lt

Bažnyčios g. 4,

LT-71120   Šakiai

43.

Šalčininkų rajono savivaldybė

Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva

Tel. (8 380) 20 213

El. jurgita.tolstosejeva@salcininkai.lt

Vilniaus g. 49,

LT- 17116   Šalčininkai 

44.

Šiaulių miesto savivaldybė

Lina Augytė

Tel. (8 41) 59 63 29

El.   lina.augyte@siauliai.lt

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

45.

Šiaulių rajono savivaldybė

Jolanta Šiuparienė

 Tel. (8 41)  501 521

 El. jolanta.siupariene@siauliuraj.lt

Vilniaus g. 263,

LT-76337 Šiauliai

46.

Šilalės rajono savivaldybė

 

Silva Paulikienė,

Tel. (8 449) 761 20
Mob. 8 612 96208 

El. silva.paulikiene@silale.lt 

J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138   Šilalė

47.

Šilutės rajono savivaldybė

-

-

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

48.

Širvintų rajono savivaldybė

Simona Druktenytė

Mob. 8 611 148 07

El. simona.druktenyte @ sirvintos.lt

VIlniaus g. 61,

LT-19120   Širvintos

49.

Švenčionių rajono savivaldybė

Nijolė Stuglienė

 

Tel. (8 387) 66 372

El. nijole.stugliene@svencionys.lt

Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys

50.

Tauragės rajono savivaldybė

ŠIUO METU PASKELBTAS KONKURSAS

-

Respublikos g. 2,

LT-72255    Tauragė

51.

Telšių rajono savivaldybė

Roma Mikalčienė

Mob. (8 614) 910 70

El.  roma.mikalciene@telsiai.lt    

Žemaitės g. 14,

LT 87133    Telšiai

52.

Trakų rajono savivaldybė

-

-

ytauto g. 33,

LT- 21106     Trakai

53.

Ukmergės rajono savivaldybė

Dalė Steponavičienė

 

Mob .  8 682 30707

El.  dale.steponaviciene@ukmerge.lt

Kęstučio a. 3, Ukmergė

54.

Utenos rajono savivaldybė

Dalia Vilkauskienė

Tel. 8 389 43524

El. dalia.vilkauskiene@utena.lt

Utenio a. 4, LT-28503 Utena

55.

Varėnos rajono savivaldybė

Danutė Mazaliauskienė

Tel. (8 310) 2 07 05

Mob. 8 611 45654

 El. danute.mazaliauskiene@varena.lt

Vytauto g. 12,

LT - 65184,   Varėna

56.

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Šarūnė Kamaitytė

Mob. +370 620 63853

El.  sarune.kamaityte@vilkaviskis.lt

S. Neries g. 1 ,

LT - 70147, Vilkaviškis

57.

Vilniaus miesto savivaldybė

Jurgita Makūnaitė

 

Tel. (8 5) 211 2060

El. jurgita.makunaite@vilnius.lt

Konstitucijos pr. 3,

LT-09601 Vilnius

58.

Vilniaus rajono savivaldybė

 

Juliana Lipinska

Tel. (8-5) 272-72-11

 Mob. +370 646 11 241

El. Juliana.Lipinska@vrsa.lt

Rinktinės g. 50,

LT - 09318,   Vilnius

59.

Visagino savivaldybė

Tatjana Češtanova

Tel. (8 386) 61 286
El.  tatjana.cestanova@visaginas.lt

Parko g. 14, LT - 31139 Visaginas

60.

Zarasų rajono savivaldybė

Ilona Leipuvienė

Tel. ( 8 38) 53 71 05

El. ilona.leipuviene@zarasasi.lt 

Sėlių a. 22, LT - 32110 Zarasai

Mūsų projektai